Historie


Ma-Ri's historie starter hvor noget andet slutter. Den 11. November 1918 blev der erklæret våbenhvile i Europa. Den store krig var færdig...
Dette var også starten på noget nyt, for på Warnemynde værft havde man igennem de sidste 5 år bygget krigsflyvere i store mængder, en efterspørgsel der nu var slut.
Tømrene der nu var arbejdsløse, skulle have noget andet at lave, og efter at de havde standardproduceret flyvere i mange år, begyndte de nu på en produktion af både.

Så starten på Ma-ri har nok været på tegnestuen (billedet til venstre), og billedet fra den 1-12-1920(billedet i midten) kunne godt være Ma-ri, antallet af spant og damskot stemmer.Mari blev bygget let på spander og svøb, sikkert som en serieproduktion, 5-6 stykker. Billedet til højre viser dåbsattesten. 

Hvornår den blev søsat vides ikke men d. 5-9-1922 blev den anmeldt til fartøjsfortegnelsen som Dambåd med Brønd under navnet Ellen H 648. Ejerne var Frederik Helmuth Larsen og Harald Ludvig Larsen fiskere af Ålsgårde.
Den blev formodentlig Taget for smugleri i 1923(spritsmugleren Neptun) og solgt på auktion til Chr Olsen der omdøbte den til Neptun(måske det oprindelige navn). Den er her registeret som Kvase for en åleeksportør Chr Olsen der boede skiftevis i Hornbæk Gilleleje og Nexø. Efter sigende fiskede den lidt og sejlede med levende fisk mellem Nexø og Polen(Kolberg og Danzig). Den kom aldrig rigtig til at hedde Neptun af Nexø men gik under navnet ”hornbækkeren”

Billedet oven over er fra den tid hvor Neptun lå i Nexø Havn, taget d. 20 – 09 – 1942. I 1954 skiftede den registreringsnummer til Neptun af Nexø, registreringsnummer SE 147 tilhørende L Plum i Bodilsker. d. 25 Februar 1966 kunne historien være slut, da Neptun strandede nord for Nexø. Der skete skader på ror og agterstævn, men den blev trukket fri og bugseret til Nexø, men var dømt til ophug.

Her starter en ny del af Maris historie da den d. 4 Juni 1967 blev købt for 500 kr af Niels Madsen, der kendte skibet fra sin barndom, og havde intentioner om at rigge den op til sejlskib igen. 


Den blev besigtiget på bedding 12-7 – 1968 2 dage for 68,63 kr(Andre tider) 

Niels Madsen havde den kun kort tid og solgte den videre til Pølsemager Rundland for 22,000 kr d. 7 – 8- 1968. Han omdøbte den til Ma-ri efter hans 2 børn. Han fandt kort efter købet, ud af at af gamle træskibe er brugte efter 50 år og nåede formodentlig ikke at sejle så meget med den.

I 1971 begyndte de to arkitekt studerende Niels Majgaard og Ole Borg at interesserer sig for gamle træskibe og d. 28-9-1971 købte de Ma-Ri for 18000 kr. Der blev sejlet meget med skibet i starten, men standen var meget dårlig, så et langt restaureringsprojekt var nødvendigt. Da de var færdig med at rydde ud bestod Ma-ri som et skrog (Billede) og der blev skiftet dæksspant, dæk, støtter, lønning samt en ny motor/skruetøj HMG diesel og en 25 cm høj stråkøl.

Der blev sejlet meget nu, men udgifterne hobede sig op og i 1978 blev der monteret ny motor, en 128 hk mercedes, og ejerskabet blev udvidet til 5 anparter. Det var Niels Ingerslev, Niels Majgaard, Ole Borg, Henrik Bo Nielsen, John Bo Nielsen

I 1982 Gik Ole borg ud og Sv-Hugo Madsen kom ind. Niels Ingerslev trak sig ud i 2003 men ellers er rederiet fuldtallig.
Det har været mange år med Ma-ri, og selv om der var skiftet meget ud så var der stadie et skrog tilbage fra 1920, så selv om billederne viser en flot lille Galease så var der lang vej igen.
I de sidste 32 år er der skiftet for og agterstævn, 70% af spanderne, samtlige bord, alle svøbene nittet som i gamle dage, dæksbjælker, endnu et nyt dæk, ny hæk, støtter, lønning, skanseklædning, naglebænke, nye ruk, nyt skruetøj, ny gearkasse, 2 nye master og endnu et nyt stel sejl.

Udskiftningen er sket over årene efter nøje planlægning, og vi har altid kunne sejle på sommertogt med Ma-ri ligegyldigt hvor meget vi havde haft skilt den ad.